SensoIRIS T110

SensoIRIS T110

SensoIRIS T110 е адресибилен детектор за пожар, погоден за адресибилни TTE системи за комуникациски протоколи. Компатибилен со базата SensoIRIS B124.
Детекторот за пожар се напојува од контролниот панел. Управувањето се врши преку TTE комуникацискиот протокол.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?