SensoIRIS WS

SensoIRIS WS

SensoIRIS WS е адресибилен Оган сирена со флеш ламба (строб) за монтажа на ѕид, погоден за инсталации во адресибилен системи поддржуваат ТТЕ комуникациски
протокол. Сирената е компатибилна и работи со монтажа на ѕидови или тавани SensoIRIS B124 и SensoIRIS WSB IP65 за монтирање на ѕид.
Уредот прима енергија од панелот и може да се контролира преку протоколот за комуникација.

Category:

380+ соработници со нас, зошто не и вие?