SensoIRIS WSST EN54-23

SensoIRIS WSST EN54-23

SensoIRIS WSST EN54-23 е адресибилен заштитен ѕид со вградена флеш-лампа (VAD) на ѕид погоден за инсталации во адресибилни системи кои го поддржуваат TTE
комуникацискиот протокол. Сирената е компатибилна и работи со монтажа на ѕидови или тавани SensoIRIS B124 и SensoIRIS WSB IP65 за монтирање на ѕид.
Уредот прима енергија од панелот и може да се контролира преку протоколот за комуникација.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?