SensoMAG B24RD

SensoMAG B24RD

SensoMAG B24RD е стандардна конвенционална основа со Шочки диода и повисоко струја во алармна постројка.
Основата е компатибилна со конвенционални пожарогасители од серијата SensoMAG: F10, F10B, R20, S30 и M40 и за инсталации со пожарни информативни панели со
зголемена консумација во алармна постројка – до 45mA. Основата е со нископрофилен дизајн и надежна контактна систем.
Имате можност да заклучите детектори врз основа на потреба од зависна сигурност на објектот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?