SensoMAG F10 INTR

SensoMAG F10 INTR

SensoMAG F10 INTR е детектор за пожар со фиксна температура со релејна база за алармни системи за безбедност.
Комплетот е составен од релејна база SensoMAG B12 (12V) и детектор за температурен аларм SensoMAG F10 и е дизајниран за поврзување со сите алармни системи.
Комплетот ја проширува примената на безбедносниот систем со комплементарна функција за противпожарна заштита.
Комплетот доаѓа во кутија со монтирана база на детекторот и главно се применува кај домашните корисници со веќе изградени или нови безбедносни системи.

Category: Tags: , ,

Description

SensoMAG F10 INTR е детектор за пожар со фиксна температура со релејна база за алармни системи за безбедност.
Комплетот е составен од релејна база SensoMAG B12 (12V) и детектор за температурен аларм SensoMAG F10 и е дизајниран за поврзување со сите алармни системи.
Комплетот ја проширува примената на безбедносниот систем со комплементарна функција за противпожарна заштита.
Комплетот доаѓа во кутија со монтирана база на детекторот и главно се применува кај домашните корисници со веќе изградени или нови безбедносни системи.

420+ соработници со нас, зошто не и вие?