SensoMAG F10B

SensoMAG F10B

SensoMAG F10B е конвенционален, пожароизвестителен детектор с фиксирана температура, използващ цифров алгоритъм на детектиране. Пожоро изведувачот детектира
температури над 75 ° C (класа BS, според EN54-5). SensoMAG F10B е подходящ за инсталиране към всяка конвенционална пожароизвестителна система с
пожароизвестителен панел с праг на влизане в състояние на пожар между 10mA и 15mA. SensoMAG F10B е подходящ за обекти където е нормално да възникнат внезапни
промени на температурата, с висока концентрация на газообразни, отработени газове и прах, като например: кухни, гаражи, котелни помещения или други помещения
където не е подходящо да се инсталират оптично-димни пожароизвестители .

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?