SensoMAG M40

SensoMAG M40

SensoMAG M40 е комбиниран (оптички-димензионален и диференцијален-максимален) пожаро-изведувачки детектор, кој користи цифровски алгоритам.
SensoMAG M40 е погоден за инсталирање на сите конвенционални пожаро-изведувачки системи со огноответни панели со праг на влегување во просторија на пожар
помеѓу 10mA и 15mA.
Пожароизвесттелята е соодветен избор за проверки каде што едната епизода на пожар е од високо ниво, како што се музеи, хотелски стаи, др.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?