SensoMAG MCP50 IP67

SensoMAG MCP50 IP67

SensoMAG MCP50 IP67 е рачен огромен изведувач, наменет за надворешен монтаж и работа во крајно опкружување *.
Редниот пожар изведувач се испорачува со монтиран прозрачен препасен капак за заштита од несакано активирање на работниот елемент.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?