SensoMAG R20

SensoMAG R20

SensoMAG R20 е различен-максимален температурен, конвенционален пожаро-изведувачки детектор, кој користи дигитален алгоритам за откривање.
Пожароизвестувачот е реализиран за откривање на температури над 58 ° C или за покачување на температурата во просторијата (класа A1R, според EN54-5).
SensoMAG R20 е прилагоден за инсталирање на сите конвенционални пожаро-изведувачки системи со флуоресцентна панел со праг на влегување во просторија на пожар помеѓу 10mA и
15mA. Пожароизвесттелята е погодна за инсталации и објекти, при кои се забележуваат големи температурни разлики (в т.ч. работилници, простории со работни машини, възрастници,
каде што вртењето на температурата во просторијата е платно). Инновативниот дизајн на SensoMAG R20 го прави најсоодветно во секој случај, каде што прашината или високата влажност
може да влијае на работата на стандарден пожарникар.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?