SensoMAG S30 INTR

SensoMAG S30 INTR

SensoMAG S30 INTR е комплет од оптички-димен пожар детектор со реле основа за сигнално-безбедносни системи.
Комплетот се состои од релејни основа SensoMAG B12 (12V) и чад-оптички конвенционалните пожар детектор SensoMAG S30 и е наменет за поврзување на сите
сигнално-безбедносни системи. Комплетот проширува примената на безбедносната систем со дополнителна улога заштита од пожар.
Комплетот се нуди во кутија со монтирана основа кон детекторот и е применлив главно за домашни корисници со веќе изградени или нови безбедносни системи.

Category: Tags: , ,

Description

SensoMAG S30 INTR е комплет од оптички-димен пожар детектор со реле основа за сигнално-безбедносни системи.
Комплетот се состои од релејни основа SensoMAG B12 (12V) и чад-оптички конвенционалните пожар детектор SensoMAG S30 и е наменет за поврзување на сите
сигнално-безбедносни системи. Комплетот проширува примената на безбедносната систем со дополнителна улога заштита од пожар.
Комплетот се нуди во кутија со монтирана основа кон детекторот и е применлив главно за домашни корисници со веќе изградени или нови безбедносни системи.

420+ соработници со нас, зошто не и вие?