SF 200

SF 200

SF 200 е надворешно, пожаро-изведувачка конвенционална пиезо сирена. 2 светодиодни флаш индикатори и 1 статус индикатор за состојбата на системот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?