SF100 WSST

SF100 WSST

SF100 WSST е конвенционална сирена со флаш. Сирената поддржува работа со 32 различни типови на звук, избира преку DIP клуч.
Сирената има два влеза за поврзување со конвенционален пожаро-изведувачки панел: “Аларм” и “Евакуација”.
Во случај да се искористат и двата влезови, влезот “Евакуација” веднаш се активира со приоритет!
SF100 WSST е наменет само за внатрешна монтажа. Сирената е лесна за инсталација и се состои од три дела: монтажна основа, сирена и флеш, заедно со проѕирен капак.
Конвенционалната сирена SF100 е сертифицирана по стандард EN54, дел 3 и дел 23.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?