TTE GPRS Simple

TTE GPRS Simple

TTE GPRS Simple претставува комуникациски модул за поврзување помеѓу серијата контролни панели Eclipse и мониторинг центар со сериски врски помеѓу модулот и
панелот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?