TTE GPRS Standard

TTE GPRS Standard

TTE GPRS Standard претставува универзален комуникациски модул за поврзување помеѓу серијата контролни панели Eclipse, CA62 и мониторинг центар со сериски врски
помеѓу модулот и панелот. За поврзување со други модели панели се предвидени дополнителни 6 влез / излез.
TTE GPRS Standard може да работи и како самостоен уред за управување со домашна автоматика.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?