SensoIRIS WSOU

SensoIRIS WSOU

SensoIRIS WSOU е адресибилен пожарoизвестителна сирена за монтажа на ѕид. Сирената е наменета за употреба во системи за противпожарни аларми кои го
поддржуваат TTE комуникацискиот протокол. Уредот прима енергија од панелот и може да се контролира преку протоколот за комуникација.
SensoIRIS WSOU е компатибилен за монтажа на ѕидови или плафони SensoIRIS B124 и SensoIRIS WSB IP65 за монтирање на ѕид.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?