SensoMAG S30

SensoMAG S30

SensoMAG S30 е оптички димен за детекција на пожар, кој користи цифровски алгоритам.
Пожароизвестувачот открива многу на рана фаза при создавање на ситуација на пожар. Соодветен за инсталирање на секоја конвенционална пожаро-изведувачка систем
со флуоресцентна панел со праг на влегување во просторија на пожар помеѓу 10mA и 15mA
SensoMAG S30 е високо чувствителен оптички димен за пожарникар, кој е погоден за објекти, каде што евидентирањето на дим или оган е од особена важност, како на
пример канцеларија сгради, супермаркети, школи, др.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?