SF100 RSST

SF100 RSST

SF100 RSST е загарантирана конвенционална пиезо сирена со црвена флаш лампа (глас), наменета за внатрешна монтажа. Сирената поддржува 32 различни вида на звук и
две полиња на звук, управувани преку джампери.
SF100 RSST поддржа 2 дополнителни влезови за аларми и евакуации, сите со различен вид на звук, за лесно препознавање на настанот. Режим Евакуација е со највисок
приоритет.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?