GBD 20

GBD 20

Детектор за дигитално стакло. Ги детектира кршењето на 4 типа на стакло преку дигитална фреквентна анализа, вклучувајќи четири фази на
оштетување на стаклото: свиткување, напукнување, дробење и паѓање. Секоја фаза се анализира според амплитудата на влезниот сигнал и
еволуцијата на процесот со текот на времето.

Category: Tags: , ,

Description

Детектор за дигитално стакло. Ги детектира кршењето на 4 типа на стакло преку дигитална фреквентна анализа, вклучувајќи четири фази на
оштетување на стаклото: свиткување, напукнување, дробење и паѓање. Секоја фаза се анализира според амплитудата на влезниот сигнал и
еволуцијата на процесот со текот на времето.

420+ соработници со нас, зошто не и вие?